برچسب: آزادی بیان

آزادی بیان برای نوجوانان چه مزایایی دارد؟

آزادی بیان یکی از حقوق اساسی بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حق همه افراد برای بیان آزادانه افکار و عقاید خود بدون ترس از آزار و اذیت یا مجازات، به رسمیت شناخته شده است.