برچسب: آزمون و خطا در سئو سایت

تاثیر بولد bold کردن در سئو

   خوب نوبتی هم که باشه وقت تکنیک های داخل متن و استفاده از کدها مناسب برای داشتن یک نکته مثبت است حرف های بسیار متفاوت در مورد bold کردن وجود دارد برخی بر این باورند...