برچسب: آلودگی زیست محیطی

نقاشی آدولف منتزل از کارگران آلمان که در سال ٧۵-١٨٧٢ کشیده شد و از اولین نقاشی‌ها از کارگران به شمار می‌آید

طبیعت سرمایه‌داری

سلسله‌ همبسته خشکسالی‌، آتش‌گرفتن جنگل‌، سیلاب‌، گردباد و ظهور گونه‌های مهاجم(۱) در سال‌های اخیر گواهی