برچسب: آموزش تدریس

چگونه خوب تدریس کنیم؟

امروزه بر اساس مطالعاتی که بر روی یادگیری انسان انجام شده است، روش های سنتی تدریس در کشورهای پیشرفته دنیا کنار