برچسب: ابعاد بالاتر فضازمان

قرار ملاقات در ابعاد بالاتر فضازمان!

 آلیس و باب در یک شرکت حقوقی در نیویورک همکار هستند. همچنین عاشق یکدیگر نیز هستند. آن‌ها در هتلی مشهور در منهتن قرار ملاقاتی می‌گذارند.