برچسب: اتصالات سیناپسی

ما فقط از ۱۰% مغزمان استفاده می کنیم

چراغ راهنمایی مغز

یک گروه بین‌المللی از متخصصان نقش پنج بخش مختلف کورتکس (قشر) جلویی مغز را در تصمیم‌گیری برای حرکت شناسایی کردند.