برچسب: اختلال در حرف زدن

علل لکنت زبان

لکنت زبان یک اختلال در حرف زدن است که شخص نمی تواند روان و سلیس صحبت کند و یک حرف از کلمه را تکرار می کند و معمولا در کودکان دیده می شود که در بیشتر موارد خود به خود از بین می رود.