پ پ

برچسب: ارتباط با فرازمینی ها

سیگنال موجودات فضایی به ما خواهد رسید!

سیگنال موجودات فضایی نشانه‌ای از وجود فرازمینی‌هاست که دانشمندان برای دهه‌ها به دنبال کشف آن بوده‌اند؛ با این وجود دانشمندانی از کشور ژاپن به تازگی پدیده برخورد ستاره های نوترونی را به عنوان فرصتی...

دانشمند برنامه جنگ ستارگان

سرنوشت عجیب و تراژدیک ۲۵ دانشمند برنامه جنگ ستارگان که در زمان رونالد ریگان کلید خورد

یکی از عجیب ترین حوادث ثبت شده در زمینه فعالیت های فضایی و پروژه های مربوط با آن،در ایالات متحده آمریکا مربوط می شود

بیگانگان فضایی

آیا ما در فضا همسایگانی داریم ؟ یا وجود موجودات فضایی خیالی بیش نیست؟؟

آیا ما در فضا همسایگانی داریم ؟ یا وجود موجودات فضایی خیالی بیش نیست ؟ شاید ما به عنوان نمونه ای از موجودات هنوز در دوران کودکی بسر می بریم

ژنرال روسی می گوید «ما بیش از 30 سال است که بشقابهای پرنده را فرا می خوانیم»

ژنرال روسی می گوید «ما بیش از ۳۰ سال است که بشقابهای پرنده را فرا می خوانیم»

گفته می شود بیش از ۲۰ سل است که روسیه از وجود موجودات فرازمینی آگاه است، و برخی از مقامات عالی رتبه تلاش داشته اند برخی از جنبه های آن را فاش سازند.