برچسب: اطلس پرنکوف

اطلس پرنکوف؛ کتاب نازی‌ها که هنوز جراحان به آن نیاز دارند

وقتی دکتر سوزان مکینن، جراح اعصاب دانشگاه واشنگتن در سن‌لوئیز برای یک عمل جراحی نیاز به کمک پیدا کرد، مثل همیشه سراغ یک کتاب آناتومی، چاپ اواسط قرن بیستم رفت.