برچسب: برخورد دهنده بزرگ هادرونی

شتاب دهنده ذرات

آیا برخورد دهنده بزرگ هاردونی باعث سفر در زمان می شود؟

به طرز شگفت انگیزی ادعا شده است برخورد دهنده بزرگ هادرونی یک پیچ و تاب در زمان”به وجود می آورد که در یک چشم بر هم زدن یک هواپیمای مسافربری را هزارن مایل دورتر فرستاده است “و باعث شده انرژی عظیمی از آن خارج شود .