برچسب: بچه

خلاقیت در کودکان

شرح بازی هیجان انگیز بپا فراموش نکنی

هدف بازی بپا فراموش نکنی برای بهتر شدن حافظه می باشد و یکی از بازی های محلی است که از گذشته تا به حال بچه ها این بازی را انجام می دهند.