برچسب: تأثیرات مغناطیسی

چرا زمین به سرنوشتی مشابه مریخ دچار نشد؟

تحقیقات جدید دیرینه‌ مغناطیس‌ شناسی نشان می‌دهد که هسته داخلی جامد زمین ۵۵۰ میلیون سال پیش تشکیل شده و میدان مغناطیسی سیاره ما را احیا کرده است و به این سوال پاسخ می‌دهد که

داده‌های کاسینی، دیدگاه ما درباره‌ی شکل‌گیری منظومه‌ی شمسی را تغییر داد

داده‌های جدید نشان می‌دهد که هلیوسفر، حباب مرتبط با تأثیرات مغناطیسی خورشید که اطراف منظومه‌ی شمسی را احاطه کرده است،