برچسب: تازه مادران

خانواده

راههای آرامش داشتن مادر کودکان

مادر بودن یکی از زیباترین و پر چالش ترین تجربه های زندگی است. مادران با ورود فرزند به زندگی خود، مسئولیت های جدیدی را بر عهده می گیرند و باید برای مراقبت از فرزند خود، زمان و انرژی زیادی صرف کنند.

۴ نکته برای اینکه بتوانیم یک مادر خونسرد و آرام باشم؟

مادر بودن، یک وظیفه و یک شغل بیست و چهار ساعته است که گاهی تمامی مادران تمایل دارند برای مدتی هر چند کوتاه از آن مرخصی بگیرند ولی به هر چنین چیزی عملا گاهی غیر ممکن است و همین