برچسب: تازه ها

اسلحه هجومی جدید تفنگ‌داران ارتش آمریکا در میدان نبرد را بشناسید!

نیروی تفنگ‌داران ارتش آمریکا در حال توسعه یک اسلحه خودکار جدید برای استفاده در میدان نبرد است. این اسلحه در اختیار تفنگ‌داران