برچسب: تحریک عصبی

صدای اعصاب خورد کن

چطور با تیک‌های عصبی مقابله کنیم؟

انقباضات عصبی که تیک نیز نامیده می‌شوند، حرکات غیرارادی، تکراری و تند و سریعی هستند که کنترل آن دشوار یا غیرممکن است. آنها معمولاً سر، صورت، گردن و/یا اندام‌ها را درگیر می‌کنند.