برچسب: تد کزینسکی

تد کزینسکی

 تد کزینسکی یکی از مشهورترین بمب‌گذاران زنجیره‌ای تاریخ آمریکا