برچسب: تست هوش

معمای مسابقات تنیس

معمای مسابقات تنیس

قرار است یک دوره مسابقات تنیس در شهر برگزار شود که بر اساس آن هر بازیکنی که در یک بازی ببازد، از مسابقات حذف می‌شود.

دزد دریایی

معمای تقسیم سکه

۵ دزد دریایی با سن های مختلف، صندوقی شامل ۱۰۰ سکه طلا به دست می آورند و قصد تقسیم آنرا دارند. روش تقسیم

معمای شش عنکبوت

معمای شش عنکبوت

شش عنکبوت با شماره های ۱ تا ۶ روی تار عنکبوتی به شکل بالا زندگی می کنند. هر عنکبوت دقیقا با سه عنکبوت دیگر همسایه است.