برچسب: تشخیص شخصیت

یک زن قوی باشید البته از راه درستش !

اگر این نشانه‌ها را دارید بسیار شخصیت قوی دارید

افراد با شخصیت قوی اغلب دیگران را دچار سوء تفاهم می‌کنند. آن‌ها خشن یا حتی ترسناک ظاهر می‌شوند. اما در پشت آن نمای بیرونی سخت، معمولاً یک اشتیاق عمیق و یک دید روشن دارند.

ذهن

آرکیتایپ ها

آرکیتایپ ها یا همان کهن الگوها، الگوهایی درونی و بعضا ناخودآگاه هستند که روی رفتارها، واکنش ها ، نوع بودن و روابط ما اثر می گذارند.

شخصیت شناسی

قضاوت شخصیت شما!

معمولا در یک جلسه مذاکره یا مصاحبه یا حتی سخنرانی و قرار ، نکات ریزی از شخصیت هر یک از طرفین به دیگری منتقل می‌شود که تصویری از شخصیت دیگری را در ذهن‌شان می‌سازد.

شخصیت شناسی

شناخت افراد از روی شخصیت ظاهری

آیا ما به طور کلی در قضاوت شخصیت افراد ماهر هستیم؟ آیا می‌توانیم تنها با نگاه کردن (یا گوش دادن) بگوییم که این فرد، فردی بااعتماد به نفس، اجتماعی، خجالتی، مسئولیت پذیر، آرام، یا هر صفت دیگر است؟