برچسب: تفاوت تنهایی و انزوا

منزوی

منزوی نشوید

نیاز به تنهایی یک نیاز کاملا طبیعی است اما انزوای اجتماعی ناشی از هراس و اضطراب یک اختلال شایع است. دکتر الن هندریکس،