برچسب: خنده

جوک و لطیفه بامزه

جوک و لطیفه بامزه سری نهم

تو بروکسل چند تا بمب منفجر ۲۸ ۲۸ نفر مردن. اینجا دو روز از عید گذشته ۱۶۹ نفر تو تصادفات جاده ای مردن. ?

جوک و لطیفه بامزه

جوک و لطیفه بامزه سری ششم

توصیف مرد در لحظات مختلف: ????
مخل آسایش در روزهاى تعطیل
رو اعصاب در هنگام خرید
باعث استرس وقت حاضر شدن

جوک و لطیفه بامزه

جوک و لطیفه بامزه سری پنجم

اﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﺩﺭﺩﻣﯿﮑﻨﻪ، ﻣﯿﮕﻪ (*بووق*) ﺗﻮ ﭼﻘﺪ ﺑﺎﮐﻼﺳﯽ!
.
.
.
ﻣﻦ ﻫﻤﺶ ﺳﺮﻣﺎﻣﯿﺨﻮﺭﻡ

جوک جدید

جوک جدید خرداد ۹۶

ﺍﻭﻧﻘﺪﻩ ﮐﯿﻒ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﮕﯽ
ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺍﺯﺕ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻡ ..
ﺑﻌﺪ
ﺍﺯﺵ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯼ (((