برچسب: دارو

از خوددرمانی تا مرگ

از خوددرمانی تا مرگ

کمد داروهای خیلی از ایرانی‌ها پر است از انواع و اقسام قرص‌ها و داروهایی که یا از نسخه‌های قبلی باقی مانده یا خودشان برای