برچسب: دلبستگی

عاشق

انواع سبک‌های دلبستگی

دلبستگی یکی از ابعاد مهم روابط انسانی است که تأثیر بسزایی بر روند و کیفیت روابط انسانی دارد. انواع مختلفی از سبک‌های دلبستگی وجود دارند که هر یک از آنها به نوعی رفتارها، افکار، و احساسات در روابط انسانی اشاره دارند.

هوش عاطفی

کاوشی عمیق در نظریه دلبستگی

تئوری دلبستگی یک مفهوم عمیق در روانشناسی است که توسط جان بولبی و مری اینسورث توسعه یافته است و بررسی روشنگرانه ای از پیوندهای عاطفی بین افراد، اغلب بین کودک و مراقب ارائه می دهد.

رابطه

تفاوت‌های دلبستگی و وابستگی

معمولا دیده می شود در بین انسانها و مخصوصا دو جنس مخالف ،مرزهای دلبستگی و وابستگی مشخص نیست . درحالیکه دلبستگی منجر به سازندگی و رشد رابطه می شود اما وابستگی آفتی هست