برچسب: دوروتی ایدی

دوروتی ایدی

داستانی جذاب از روحانی  مصری ، دوروتی ایدی

اگر به زندگی و تناسخ گذشته اعتقاد دارید ، مطمئناً داستان دوروتی ایدا شما را مجذوب خود می کند. دوروتی ایدی ، معروف به “Om Seti” یا “Om Sets” ، کاریکاتوریست در سازمان بناهای تاریخی مصر بود.