برچسب: دیپرشن

مادر

خستگی شدید کاری؟

کلمه Burnout برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ وارد اصطلاحات پزشکی شد و طبق عقیده سازمان بهداشت جهانی نشان دهنده یک خستگی شدید