برچسب: ساختار دی ان ای

پژوهشي درباره پيشينه DNA ، سومريان و DNA

شگفتی دی ان ای

دی ان ای یک کد ژنتیکی منحصربفرد است که سوالات زیادی را در مورد موجودیت و نقش ما در جهان بر می انگیزد.دی ان ای یک مارپیچ دوگانه شبیه یک نردبان پیچ خورده در تمام موجودات روی کره زمین است.

کروموزوم

ساخت داروی جدید برای ترمیم دی ان ای

محققان با استفاده از این اطلاعات در یک آزمایش توانستند کارآیی سلول‌های یک موش پیر را به طور کامل بازیابی کنند تا به سطح کارآیی یک موش جوان برسد.