برچسب: سوخت

کاهش گازهای گلخانه‌ای

راهی جدید برای تبدیل گازهای گلخانه‌ای به سوخت

 تیمی از محققین بین‌المللی توانسته‌اند گاز متان را با استفاده از نور و طی فرآیند «اکسیداسیون نوری» به متانول مایع تبدیل کنند. این فرآیند در حال حاضر بهترین فرآیند تبدیل گازهای گلخانه‌ای به سوخت در دمای