برچسب: عفونت ویروسی

واژن

نئوپلازی داخل اپیتلیال وولو چیست و چگونه تشخیص داده می شود؟

نئوپلازی داخل اپیتلیال ولو به معنای رشد سلول‌های جدید در لایه‌های بالایی اپیتلیال ولو است که ممکن است ناشی از آسیب، التهاب، عفونت یا تحریکات دیگر باشد.

سینوزیت

رفع سینوزیت با دو درمان خانگی موثر

عفونت سینوسی که به عنوان سینوزیت شناخته شده است، باعث می‌شود آستر مجاری بینی متورم و ملتهب شود. عفونت سینوسی شایع است و اغلب عفونت ویروسی، باکتریایی و یا قارچی است