برچسب: عناصر

طلا

طلای موجود در زمین از کجا آمده است؟

 عناصر شیمیایی موجود در جهان چگونه تولید شده‌اند؟ و عناصر سنگینی مانند طلا و اورانیوم از کجا آمده‌اند؟ دانشمندان آلمانی با همکاری دانشمندانی از بلژیک و ژاپن با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتر

ظهور زمین نو پا

آیا انسان از خاک است؟

این اتم‌ها در قالب مولکول‌های مختلف در بدن ما قرار گرفته‌اند و در فرایندی بسیار پیچیده، سلول‌ها و در کل بدن ما را ساخته‌اند.

سبزیجات بهاری

آهن و بهبود قدرت حافظه

غذاهای مختلف می تواند بر روی سلول های مغز اثر مثبت از نظر حافظه گذاشته و یا موجب کندی قدرت حافظه شوند. در اینجا به بعضی از غذاهایی که در بهزیستی و سلامتی مغز از نظر حافظه نقش دارند اشاره می گردد.