برچسب: فرشته

فرشته

 بهبود عشق و رابطه با فرشتگان

 هرگاه که شکست ، تضاد و برخورد و سوتفاهم در روابط شما پیش آید ، فرشتگان می توانند در بهبود قلب و زندگی تان به شما یاری برسانند . 

فرشتگان

 فرشته نگهبان کالیل

 هنگامی که باید در هر شرایطی نیاز به درک خوب و بد بودن داشته باشید ، به نام خدا ،  با فرشته نگهبان کالیئل ، مدیتیشن کنید. او می تواند به توقف شک و اثبات بی گناهی کمک کند.

عدد شناسی

عدد ۵-۵-۵

تاریخ کد بیداری ۵-۵-۵ را نشان می دهد. ۵-۵- (۲ + ۲ + ۰ + ۱ = ۵)  از نظر تعداد فرشته ها ۵۵۵ بیانگر انرژی تغییر است.

فرشتگان

 فرشته نگهبان منادل 

ِمنادل (مِ نا دل): منادل یکی از هفتاد و دو 

شیمهامپرز  است ، گروهی از فرشتگان که نامهای مختلف خدا را بر دوش  خود دارند

فرشته

سرافیم چیست

سرافیم ها  که ذاتشان عشق ناب است ، بالاترین سطح سلسله مراتب معنوی فرشتگان هستند. آنها خدا را احاطه کرده و هارمونیک هایی را ایجاد می کنند که ارتعاش آفرینش را نگه داشته و سپس انرژی را از منبع هدایت می کنند.

فرشتگان

فرشتگان قانون جذب

من راگوئل را صدا می زنم تا اکنون با من باشد. لطفا قلب مرا برای همه اطرافیانم و برای همه کسانی که ملاقات کرده ام، از عشق پر کن. اجازه بده تا من از قلبهای حساس درون مان قدردانی کنم و قلب مرا در درون این فرایند بگشا.

فرشتگان

قانون جذب فرشتگان

✍هر چى بیشتر فرشتگان را به  زندگیمان فرا بخوانیم، زندگیمان آمادگی بیشتری برای بازتاب درخششهای بهشتی می یابد.