برچسب: لطیفه

جوک و لطیفه بامزه

جوک و لطیفه بامزه سری چهاردهم

یه دوست دختر هم نداریم عاشقش بشیم قصد ازدواج پیدا کنیم بعد مثل فیلما باباش دسته چک ایناش رو در بیاره به ما بگه چه قدر برات

جوک و لطیفه بامزه

جوک و لطیفه بامزه سری دوازدهم

ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻡ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﻣﻴﮕﻪ: ﻣﻦ ﺭﻭ تو تلگرام ﻧﺎﻡﻧﻮﻳﺴﯽ کن ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺁﺯﻣﻮﻧﺶ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻴﻮﻣﺪﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﺒﺮﺕ ﻣﻴﮑﻨﻢ!

جوک و لطیفه بامزه

جوک و لطیفه بامزه سری یازدهم

یه بار جوگیر شدم یه پیرمرد نابینا رو به زور از خیابون رد کردم دیدم یه چیزایی می گفتا شلوغ بود توجه نکردم. اون ور خیابون

جوک و لطیفه بامزه

جوک و لطیفه بامزه سری نهم

تو بروکسل چند تا بمب منفجر ۲۸ ۲۸ نفر مردن. اینجا دو روز از عید گذشته ۱۶۹ نفر تو تصادفات جاده ای مردن. ?

جوک و لطیفه بامزه

جوک و لطیفه بامزه سری ششم

توصیف مرد در لحظات مختلف: ????
مخل آسایش در روزهاى تعطیل
رو اعصاب در هنگام خرید
باعث استرس وقت حاضر شدن