برچسب: مشکلات مالی

بیان مشکلات مالی با کودکان

وقت پول خرج کردن رسیده؟

رسم دیرین آن است که مردان، با عرق جبین و کار و تلاش بسیار، در خارج از کلبه مهراگین، روزی را به شما برسانند، تا در این روزگار سخت و خشن، شرمنده اهل و عیال خویش نباشند

 شرط‌بندی

معایب شرط‌بندی در زندگی انسان‌ها چیست؟

 شرط‌بندی در سال‌های اخیر تغییرات زیادی را به خود دیده است. اپلیکیشن‌های موبایلی دسترسی نامحدودی به شرط‌بندی‌های جهانی فراهم کرده‌اند و در هر زمان و هر مکان می‌توان در این قمارهای وحشتناک شرکت کرد.