برچسب: منابع آب

پژوهشی جدید: برداشت آب از منابع زیرزمینی، سیاره ما را اندکی کج کرده است

وقتی صحبت از برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی می‌شود، احتمالاً دورترین چیزی که به ذهنتان خطور می‌کند، انحراف محوری کره زمین است.

باران چگونه تشکیل می شود؟

باران بخشی از چرخه آب در طبیعت است و بدین معناست که منابع آب موجود بر روی زمین به طور مداوم و به شکل های مختلف در این چرخه بازیافت می شوند.