برچسب: «نئاندرتال ها»

انسان خردمند

آشنایی با گونه های انسانی از زمان بینگ بنگ تاکنون قسمت چهارم

نئاندرتال ها(Neanderthal) از جمله گونه‌های انسانی انقراض یافته هستند که نزدیک ترین شباهت ها را با انسان امروزی داشتند. DNA آنها فقط ۰٫۱۲% با DNA انسان امروزی فرق داشت.

آیا جمجمه های پاراکاس شواهدی از وجود بیگانگان باستان هستند؟

آیا جمجمه های مرموز Paracas شواهد نهایی از بیگانگان باستان است که در گذشته های دور از زمین بازدید می کردند؟ چطور ممکن است که حجم جمجمه پاراکاس تا ۲۵ درصد بزرگتر و ۶۰ درصد سنگین تر از جمجمه های انسان معمولی باشد