برچسب: ناهید

سیاره شبه زمین

سیاره‌ی ناهید فعالیت‌های آتشفشانی دارد

دانشمندان توانسته‌اند شواهد مربوط به فعالیت‌های آتشفشانی اخیر بر روی سیاره‌ی ناهید را کشف کنند. دانشمندان با جستجو در داده‌هایی که طی «ماموریت ماژلان» حدود ۳۰ سال پیش به‌دست آمده بودند

سیاره اسرار آمیز و قابل سکونت

آیا وجود حیات بر روی سیاره ناهید امکان‌پذیر است؟

 در سال ۲۰۲۰ مطالعه‌ای انجام شده بود که وجود «فسفین» در اتمسفر سیاره‌ی ناهید را تایید می‌کرد. وجود فسفین می‌تواند یکی از نشانه‌های حیات‌های فرازمینی باشد.