برچسب: اخبار نجوم و فضا

پوسته ماه

پوسته ماه نازکتر از آن چیزی است که تا کنون تصور می کردیم

طبق اولین اطلاعات بدست آمده از ماموریت نقشه‌برداری از میدان گرانشی ماه ناسا، پوسته ماه از نیمی از ضخامت تصور شده برخوردار است