برچسب: اخبار نجوم و فضا

سحابي هليکس،چشم کيهاني هستي

سحابی هلیکس،چشم کیهانی هستی

دو تلسکوپ فضایی ناسا موفق به ثبت تصویری جدید از سحابی هلیکس در آسمان شدند که شبیه به یک چشم عظیم کیهانی است.به گزارش سرویس

پوسته ماه

پوسته ماه نازکتر از آن چیزی است که تا کنون تصور می کردیم

طبق اولین اطلاعات بدست آمده از ماموریت نقشه‌برداری از میدان گرانشی ماه ناسا، پوسته ماه از نیمی از ضخامت تصور شده برخوردار است