برچسب: هشتمین چاکرا

چاکرا سفید

این چاکرا هشتمین چاکرا اصلی ما‌ و اولین چاکرا ماوراییست و تقریبا ۴۰ سانت بالای سر ما قرار دارد.