برچسب: «هوموارکتوس»،

قطعاً هابیت‌ها شبیه به «فرودو بگینز» نبوده‌اند

چهره‌ی «فرودو بگینز»، نقش اول فیلم سه‌گانه‌ی «ارباب حلقه‌ها» را به‌یاد دارید؟ اخیراً رمزگشایی از راز «انسان – میمون» معروف به «هابیت» مجدداً مورد بررسی قرار گرفته است.