برچسب: «يوکا»

«ماموت کشف شده در سیبری احتمالا توسط انسان شکار شده است»

جسد این ماموت تقریبا دست نخورده ترین موردی است که تاکنون کشف شده است. علاوه بر اسکلت، بخش زیادی از گوشت صورتی رنگ و پوست و موی قهوه ای روشن این حیوان در سرمای شدید مناطق یخبندان سیبری سالم مانده است.