برچسب: پادرد

پا

درد کشاله ران را دست کم نگیرید!

درد کشاله ران می تواند نشانه ی طیف وسیعی از آسیب ها و شرایط پزشکی از جمله کشیدگی عضلات کشاله ران و فتق باشد. درد کشاله ران بسته به علت آن می تواند احساسات متفاوتی داشته باشد.

متاتارسالژی (درد در کف پای شما) 

متاتارسالژی وضعیتی است که در آن توپی پای شما دردناک و ملتهب می شود. اگر در فعالیت هایی که شامل دویدن و پریدن است شرکت کنید، ممکن است آن را افزایش دهید.