برچسب: پارامترهای هاله

رنگ هاله

یکی از پارامترهای هاله اینه ک رنگ مشخصی دارن ک در زیر خصوصیت ذاتی هر رنگو بررسی میکنیم …فقط نکته ای ک هست اینه که بدونید رنگ هاله ی افراد چیز ثابتی نیست و در شرایط مختف رنگ هالتون تغییر میکنه? .