برچسب: کایرال ابر مولکولی

پژوهشي درباره پيشينه DNA ، سومريان و DNA

ایجاد ابر ساختار آبی در اطراف DNA

 محقق «پول پترسون» گفت: «شیوه‌هایی که ما طراحی کرده‌ایم، دریچه‌ی جدیدی را به مطالعه‌ی هیدراته شدن DNA و سایر ساختارهای کایرال ابر مولکولی باز می‌کند.»