برچسب: 2 سیاره جدید

ناسا ۲ سیاره جدید کشف کرد

تلسکوپ فضایی “تس″(TESS) که چند ماه پیش به فضا ارسال شد، اولین تصاویر رسمی خود را به زمین فرستاد