برچسب: Amadeus

Amadeus – آمادئوس

معرفی فیلم Amadeus – آمادئوس

«ولفگنگ آمادئوس موتزارت» (Wolfgang Amadeus Mozart) موسیقی دانی بزرگ بود. او اهل اتریش بود و