برچسب: angular momentum

عکس تزئینی است

کشف نوع تازه‌ای از نور

فیزیکدانان نوعی نور را کشف کرده‌اند که از قوانین موجود درمورد تکانه دورانی (angular momentum) پیروی نمی‌کند و می‌تواند