برچسب: CHILI

فلفل تند

مصرف فلفل تند و طول عمر چه ارتباطی با هم دارند؟

مصرف فلفل تند و طول عمر چه رابطه‌ای می‌توانند با هم داشته باشند؟ آیا این احتمال وجود دارد که مصرف فلفل تند قرمز عامل طول عمر فرد مصرف‌کننده باشد؟