برچسب: FCC

هوم پاد اپل در FCC رؤیت شد

هوم‌پاد، اولین اسپیکر هوشمند اپل به‌زودی وارد بازار خواهد شد و گرفتن تأییدیه‌ی FCC نیز احتمال عرضه‌ی آن در آینده‌ی