برچسب: Ferro-Alloys

ـ‌آلیاژهای آهن (Ferro-Alloys)

آلیاژهای آهن (Ferro-Alloys)

آلیاژهایی هستند به شکل لخته (Pig)، بلوک، توده (Lump) یا به اشکال ابتدایی همانند، به اشکالی که از طریق ریخته‌گری مستمر