تاثیر فنگ شویی ذهن و مدیتیشن

فنگ شویی ذهن چه تاثیری در زندگی روزانه دارد؟

مغز انسان

فنگ شویی ذهن یکی از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند بر روی همه امور زندگی ما از جمله جسم ، روح ، محیط پیرامون ما و… تأثیرگذار باشد.

فنگ شویی ذهن و چگونگی تأثیر آن بر زندگی

افکار ما ، که بخش نامریی انسانیت ماست ، وضعیت زندگی خاکی ما را از هر حیث تعیین می‌کند. از سوی دیگر در قلمرو نامریی وجود، بخش حقیقی‌مان که روح نامیده می‌شود آشیان دارد. روح نه تجزیه می‌شود و نه پیر می‌گردد از ساحت زمان خارج است ، حقیقتی جاوید و ابدی است. درحالی‌که افکارمان ، نماینده بخش بزرگ‌تر انسانیت ماست. فکر و روح ، نودونه درصد بخش بزرگ‌تر انسانیت ماست.

در فنگ شویی ذهن شما باید اولین قدم را اجرا کنید و آن این است که باید ذهن خود را از افکار و هر آنچه که نباید در ذهن ما باشد خالی کنید تا زمانی که شیارهای مغزی ما از افکار منفی و بی‌اثر پر باشد، فضا و جای خالی ندارید تا بتوانید به خواسته‌ها و آرزوهایتان فکر و دست پیدا کنید. ذهن ما نیز مانند محیط ما باید خالی باشد تا انرژی‌های جدید فضا برای ورود داشته باشند.

برای فنگ شویی ذهن یک فرمول به شما آموزش خواهیم داد که برگرفته از کتاب وین دایر می‌باشد. در این فرمول عبارت “واقعاً” چهار بار تکرار شده است. ” آنچه شما واقعاً ، واقعاً ، واقعاً ، واقعاً بخواهید ، آن را به دست خواهید آورد.”

اولین واقعاً برای فنگ شویی ذهن

اولین واقعاً بر خواسته واقعی شما تأکید دارد! در این مرحله شما تصویر آرزوی خود را در ذهن ترسیم می‌کنید. این آرزو ممکن است تصاحب یک اتومبیل ، ارتقا مقام ، کاهش وزن ، ترک اعتیاد و … باشد

دومین واقعاً برای فنگ شویی ذهن

دومین واقعاً بر آرزوی واقعی شما اصرار می‌ورزد! تردیدی نیست که بین داشتن تصویری در ذهن بر اساس یک خواسته و تصویری که بر مبنای یک میل و آرزو ست ، فرق است . بطلبید و آن را دریافت خواهید کرد. به‌طور مثال بگویید:”خدایا، از تو تقاضا می‌کنم که این تصویر را به‌صورت عینی تحقق بخشی” ذکر چنین عبارتی ضمیر باطن شما را از این ایده سرشار می‌سازد و راه را برای ظهور اثرات شگرف این آرمان و یا تصویر هموار می‌کند.

سومین واقعاً برای فنگ شویی ذهن

سومین واقعاً بر عزم و جزم واقعی پافشاری می‌کند! اکنون وقت آن است تصویری که از خواسته و آرزویتان شکل‌گرفته در عبارتی که نشانگر عزم و اراده راستین شماست تثبیت شود. بگویید:” قصد دارم این تصویر را با همکاری… در دنیای خویش تحقق‌بخشم.” می‌توانید هر نامی را که برای هشیاری خلاقه قائلید در بخش نقطه‌چین بنویسید. این عنوان می‌تواند خدا، نور باطن، هوش کیهانی، خود بیکران و غیره باشد. این مرحله با شک و تردید ابداً سازگار نیست. نمی‌توانید بگویید:” اگر امور بر وفق مراد بود”، “اگر شانس به من رو آورد.” عبارت برانگیخته از عزم و اراده راستین شما باشد.

چهارمین واقعاً برای فنگ شویی ذهن

چهارمین واقعاً بر شور و اشتیاق واقعی تأکید دارد! در این مرحله نباید به کسی اجازه دهید که دلسردتان کند و یا از شور و اشتیاقتان نسبت به هدفی که دنبال می‌کنید بکاهد، در برابر نقطه‌نظرهای منفی دیگران مقاومت کنید.

افرادی که واقعاً ، واقعاً در جذب خواسته‌ها و آرزوهایشان موفق و کامیاب‌اند، به بخت و اقبال خود متکی نیستند و کاسه و کوزه بی‌تحرکی خود را بر سر دنیای فانی نمی‌شکنند. بلکه با پیروی از فرمول :” آنچه شما واقعاً، واقعاً ، واقعاً ، واقعاً بخواهید، آن را به دست خواهید آورد.” به‌پیش می‌تازند و آمال و آرزوهایشان را جامه عمل می‌پوشانند.

در اصل فنگ شویی ذهن مغناطیسی یا آهن‌ربایی حاکم برجهان مادی و جذب ثروت ، سلامتی و.. در دنیای روحی ما نیز مصداق دارد. به بیانی دیگر فکر و ذهن و احساس دارای انرژی مغناطیسی بوده و انرژی مشابه خود را در طبیعت جذب می‌کند. به‌عبارت‌ دیگر میدان انرژی حاصل از هر فکر مسلط و غالب ، به‌طور متراکم باقی‌مانده و انسان را تحت تأثیر رویدادها و تجربه‌ها و افراد هم‌طیف خود پیش می‌راند.

 

تأثیر میدان انرژی بر فنگ شویی ذهن

میدان انرژی شما بر اساس هر فرکانس ارتعاشی که تولید می‌کنید واکنش نشان می‌دهد شما همه‌روزه به‌طور ناخودآگاه در حوزه انرژی افراد زیادی اثر می‌گذارید و یا از آن‌ها تأثیر می‌پذیرید. این اندرز نیرومند را آویزه گوش کنید:” از دادن انرژی به چیزهایی که به آن راغب نیستید و یا اعتقاد ندارید بپرهیزید.”

در فنگ شویی ذهن و افکار متمرکز بلامنازع وجود شما هستند و بر زندگی‌تان حکم‌فرمایی می‌کنند! ازاین‌رو هر صبح که بیدار می‌شوید از هر حیث مختارید تا نوع و کیفیت انرژی را که مایلید به زندگی‌تان فرا خوانید انتخاب کنید. امواج فکر شما به‌سوی قطب مثبت و یا منفی جذب شود و شما بسته به این‌که کدام قطب را انتخاب می‌کنید، رویدادهای بد و ناگوار و یا اتفاق‌های خوش‌آیند و لذت‌بخش را به‌سوی خود فرامی‌خوانید.

فنگ شویی ذهن و ارتقاء سطح انرژی

ازآنجایی‌که اندیشه به تن فرمان می‌دهد که چگونه عمل کند، با معطوف کردن ذهنتان به درد ، می‌توانید محل دقیق ،اندازه،رنگ ،شکل و تمام خصوصیات دیگر آن را توصیف کنید. می‌توانید با تمرکز ذهن به حد کافی ، عملاً آن درد را از نقطه‌ای از سر به نقطه دیگر آن انتقال دهید! پس از انجام این کار می‌توانید بر اساس یک هوشیاری و بینش تازه درد را به‌کلی از سر خارج کنید.

این بدان معناست که قادرید با گسستن از دیدگاه مادی، صرفاً درد و رنج را خارج از وجودتان نظاره کنید و به انرژی شفابخش مجال دهید که با ریتمی موزون در وجودتان جاری شود و به‌گونه‌ای سازنده در شما جریان یافته و اعتدال و تندرستی را برای جسم شما به ارمغان آورد. بعضی‌ها این فرآیند را کنترل ذهن می‌نامند اما فنگ شویی ذهن آن را ابزاری نیرومند برای رهایی از تعیین هویت خودمان بر اساس درد و رنج خطاب می‌کند. تعیین هویت ما بر اساس خودبرتربینی و یا حس رضایت از خویش عامل و مسبب بیشتر درد و رنجی است که در وجود مادی‌مان تجربه می‌کنیم .

به طبیعت الهی خود اعتماد کنید

هرگز به اصالت وجود راستین خویش تردید به دل راه ندهید! هوشمندی درون شما همان خردی است که کل این سیاره را آفرید ، حرمتی را که برای خدا قائلید نسبت به خود نیز روا دارید.

شما چگونه فکر می‌کنید؟! برای درک عظمت قابلیت تفکرتان از حضور خدا استفاده کنید. آنچه شما را برآشفته می‌کند و آرامش و شادمانی را از شما می‌ستاند، رویدادها، موقعیت‌ها و نقطه‌نظرهای دیگران نیست ، چگونگی استفاده از حضور خدا، این منبع نامریی برای فرآیند ناملایمات و تنگناها میزان تعادل روحی و شادمانی شما را تعیین می‌کند و دیگر هیچ. به این واقعیت که خدا در شما ، با شما ، پشت سر شما، جلو شما و در اطراف شما حضور دارد و می‌توانید او را در همه‌جا بخصوص درباره عقایدتان نسبت به اموری که برایتان اتفاق می‌افتد حس کنید.

باید همیشه به خود خاطرنشان کنید که یک مخلوق الهی هستید و سزاوار رفتاری مهرآمیز از سوی خود و دیگران . برای این‌که احترام بیشتری برای خود قائل شوید، خویشتن را مرتبط و متصل به خدا ببینید و نه جدا از او

از طریق انجام مراسم مذهبی، به حضور خدا در خود و آنچه انجام می‌دهید تأکید کنید . غذای خود را متبرک کنید و در قبال آن شکرگزار باشید، هنگام انجام این کار ، به خود یادآورشوید که سرگرم تغذیه کردن الوهیت هستید.

از تمام موهبت‌های عالم هستی نظیر:

باد
باران
هوا
خورشید
بدون توجه به شیوه تجلی‌شان شکرگزاری کنید. سپاسگزاری یکی از شیوه‌های شناخت حضور خدا در همه‌چیز است.

سطح انرژی شما – هماهنگ یا ناهماهنگ؟

در فنگ شویی ذهن سطح انرژی شما طبق بررسی و تحقیق دانشمندان انرژی با سرعت و اندازه موج حاصل، اندازه‌گیری می‌شود. اندازه این موج از پایین به بالا و از کم به زیاد اندازه‌گیری می‌شود. هر شرایط دیگری را که به جهان خود نسبت می‌دهیم، متأثر از آن فرکانس‌ها است .با ایجاد فنگ شویی درست و اصولی می‌توانید به این فرکانس‌ها دست پیدا کنید.

وین دایر می‌گوید: ” سطح انرژی بالاتر (طول‌موج بیشتر) بهتر از سطح انرژی پایین‌تر (پست‌تر) است؛ زیرا که به

شفا
عشق
مهربانی
سلامتی
وفور
زیبایی
شفت
و حالاتی این‌چنینی با انرژی‌های بالاتر و سریع‌تر همراهند.”

اثر فرکانس‌های بالاتر و سریع‌تر بر روی فرکانس‌های پایین‌تر و کندتر قابل‌اندازه‌گیری است و این مطلب در ارتباط با این است که شما بتوانید تأثیری عظیم بر روی عوامل انرژی زندگی و محیط خود که مانع پیوند شما با نیروی مشیت الهی می‌شوند، بگذارید. شما با ایجاد فنگ شویی در محیط خود می توانید صعود از پله‌های فرکانس را تضمین کرده و سطح انرژی‌تان را تغییر دهید؛ تا بر روی فرکانس‌های بالاتر و سریع‌تری قرار بگیرید و سطح انرژی‌تان با بالاترین فرکانس‌ها هماهنگ شود که همانا انرژی خلاق مشیت الهی است. بنابراین با انرژی فنگ شویی ذهن می‌توان زودتر به فرکانس‌های و انرژی‌ها درست دست پیدا کرد.

آلبرت اینشتین گفت :” هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد مگر چیزی به حرکت درآید.”

هر آنچه در دنیاست نوعی حرکت انرژی است! انرژی‌های بالاتر و سریع‌تر موجب از بین بردن یا دگرگونی انرژی‌های پایین‌تر و کندتر می‌شوند. با چنین ذهنیتی، از شما می‌خواهم محیط پیرامون خود و تمام افکارتان را سیستمی از انرژی بدانید. درست است شما یک انرژی هستید نه سیستمی از

استخوان‌ها
مایعات
سلول‌ها
شما تلفیقی از چند سیستم انرژی درونی شامل سیستمهای انرژی

افکار
احساسات
عواطف
می‌باشید. این سیستم انرژی که همانا شما هستید، قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی است. تمام افکار شما و ذهن شما به همراه تأثیر آنها بر روی جسم و محیط پیرامونتان قابل اندازه‌گیری است. هر چه انرژی شما بالاتر باشد، بیشتر قادرید انرژی‌های پایین‌تر را که موجب تضعیفتان می‌شوند خنثی یا دگرگون سازید.

شما می‌توانید به شیوهای مثبت بر روی افراد محیط کنونی و حتی محیط‌ های دورتر تأثیر بگذارید ؛می‌توانید با رعایت اصول انرژی در فنگ شویی ذهن نیز کمک بگیرید.

هدف این است که از سطح انرژی فرکانس‌های افکارتان که آنها را به‌طور مداوم در زندگی روزانه به کار می‌برید آگاه شوید. می‌توانید با ارتقاء سطح انرژی‌تان خبره شوید و به‌طور مداوم حالاتی از انرژی را که موجب تضعیفتان می‌شوند یا مانع ارتباط شما با مشیت الهی می‌گردند، از میان بردارید و سرانجام هدف شما این است که با بالاترین سطح انرژی جهان در هماهنگی کامل درآیید.

در اینجا توضیح ساده‌ای از ۵ سطح انرژی بیان‌شده تا با آنها کارکنید و پایین‌ترین و کندترین فرکانس‌های خود را به بالاترین و تندترین آنها برسانید:

۱- دنیای مادی و فنگ شویی ذهن

اجسام نوعی انرژی‌اند که آن‌قدر کند شده‌اند که تقریباً متناسب با درک شما از دنیای محدودیت‌ها می‌باشند، هر آنچه می‌بینید و لمس می‌کنید، انرژی کندی است که به‌صورت توده‌ای به‌ هم‌ پیوسته به نظر می‌رسد. چشمان و انگشتان شما تصدیق می‌کنند و این همان دنیای مادی شماست.

۲- دنیای اصوات و فنگ شویی ذهن

شما به‌ندرت می‌توانید با چشمان خود امواج صوتی را حس کنید! اما درواقع می‌توان آنها را حس کرد. این امواج نامرئی نیز سطحی

بالا/ پایین
سریع/ کند
دارند. این سطح از انرژی صوتی جایی است که شما می‌توانید با به‌کارگیری مراقبه با بالاترین فرکانس‌ها ارتباط برقرار کنید و پیوند یابید.

۳- دنیای نور و فنگ شویی ذهن

نور سریع‌تر از دنیای مادی و صوت حرکت می‌کند! بااین‌حال ذره‌ای که ماهیتی به نام نور را شکل دهد، وجود ندارد. رنگی که قرمز می‌بینید، فرکانس خاصی است که چشمانتان می‌بیند و آنچه را بنفش می‌بینید فرکانس سریع‌تر و بالاتر دارد. هنگامی‌که نور به تاریکی برده می‌شود، تاریکی را روشن می‌کند. این مطلب مفهومی تکان‌دهنده دارد. هنگامی‌که انرژی پایین‌تر باانرژی بالاتر روبرو می‌شود، به‌طور خودبه‌خود دچار تغییری معکوس می‌گردد.

۴- دنیای افکار وفنگ شویی ذهن

افکار شما فرکانس‌های بسیار بالایی هستند که ورای سرعت صوت و حتی نور حرکت می‌کنند. فرکانس افکار قابل‌ اندازه‌گیری بوده و تأثیر آنها بر روی جسم و محیط پیرامون نیز قابل‌ محاسبه است و بار دیگر همان قوانین را می‌توان اعمال کرد.

فرکانس‌های بالاتر خنثی‌کننده فرکانس‌های پایین‌ترند
انرژی‌های سریع‌ترمعکوس کننده انرژی‌های پایین‌ترند

هر اندیشه‌ای را که در ذهن دارید می‌توانید محاسبه کنید تا مشخص شود تواناییتان را برای ارتباط مجدد با بالاترین و سریع‌ترین انرژی عالم، تضعیف کرده یاقوت می‌بخشد.

۵-دنیای معنوی و فنگ شویی ذهن

این بالاترین حالت انرژی است! این فرکانس‌ها به حدی سریع‌اند که حضور بی‌نظمی، ناهماهنگی و حتی بیماری را غیرممکن می‌سازند! این انرژی‌های قابل‌اندازه‌گیری شامل هفت چهره مشیت الهی می‌باشند:

چهره خلاقیت
چهره مهربانی
چهره عشق
چهره زیبایی
چهره گسترش
چهره وفور بی کردان
چهره پذیرندگی

اینها بالاترین انرژی‌های عالم هستند ! شما با همین انرژی‌ها موجودیت یافته‌اید و می‌توانید با زدودن انرژی‌های پایین‌تر از افکار و احساساتتان، ازنظر انرژی با آن هماهنگ شوید. هر اندیشه‌ای که در سردارید، انرژی دارد که قادر است شما را تضعیف کند یا قدرت بخشد. بدیهی است حذف افکاری که موجب تضعیفتان می‌شوند ایده خوبی است چراکه این افکار مانعی برای هماهنگی با منشأ متعالی مشیت الهی هستند.

حتی زمانی که شما وسایل و یا چیدمانی را جابجا می‌کنید افکار نیز با شما هماهنگ است و شما این انرژی را به محیط پیرامون خود ، اجسام و… انتقال می‌دهید.

بنابراین مراقب افکار و ذهن خود باشید و سعی کنید آن را به بهترین شکل ممکن و هم‌راستا با مشیت الهی خود پیش ببرید تا به آنچه که می‌خواهید دست پیدا کنید.

بهترین راه برای فنگ شویی ذهن انجام مدیتیشن است. سعی کنید که مدیتیشن را بخشی از کارهای اجتناب ناپذیر روزانه خود کنید ، دقیقا مثل غذا خوردن و خوابیدن و نفس کشیدن. نتایج شگفت انگیز انجام مدیتیشن روزانه را در جای جای زندگی خود لمس خواهید کرد.

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *