تفاوت «واقعیت» و «حقیقت»

?دنیای فیزیکی که در خارج از مغز ما وجود دارد و حواس‌ پنجگانه و‌ یا دستگاه‌های آزمایشگاهی وجود آن‌ها را تبدیل به یکی از محرکات حواس پنجگانه می‌کند «واقعیت» هستند. آنچه که مغز از این حواس می‌سازد «پدیده» هستند که بصورت «حقیقت» به ادراک ما می‌رسند، و ارتباطی با واقعیت دنیای فیزیکی ندارد. در حقیقت می‌توان‌ گفت که در دنیای واقعی نه رنگ، نه بو، نه وزن، نه درد، نه سردی، نه گرمی، نه خوشی، نه غم و نه هیچ یک از ادراک ما آن‌طور که به آگاهی ما می‌رسند وجود ندارند.

?ما در واقع در همان غارِ افلاطونی زندگی می‌کنیم و‌ مغزمان با ایچاد نمایان‌گری از دنیای خارج از غار زندگی ما را اداره می‌کند. دنیای متافیزیکی یک درجه هم بیشتر از واقعیت دور است چون‌ بدون‌ِ محرک حواس ما ساخته شده و‌ بطور مضاعفی از حقیقت هم دور است، چون با وسایل آزمایشگاهی هم‌ نمی توان وجود آن‌ها را ثابت کرد، مانند خدا، روح، زندگی بعد از مرگ، جهنم و‌ بهشت.

⭕️ دکتر تقی ‌کیمیایی‌اسدی(متخصص مغز و اعصاب)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *