حملات سایکیک

حملات سایکیک

حملات سایکیک :

حملات سایکیک موقعی رخ می‌دهد که یک نفر سعی می‌کند در حوضه روحی به شخص دیگر با استفاده از انرژیهای سایکیک آسیب برساند.

– سه نوع حمله ی سایکیک وجود دارد:

?هجوم سایکیک :

زمانی ایجاد می‌شود که کسی بخواهد با نیت منفی عمدا به میدان انرژی کسی دیگر آسیب وارد کند. برای مثال فرستادن نفرت به کسی یا تصور بد کردن راجع به کسی با آرزوی شکست برای کسی یا طلسم کردن کسی

?تبهکاری سایکیک:

زمانی ایجاد می‌شود که کسی انرژی شخص دیگری را برای خود بگیرد یا تصاحب کند، تبهکاری سایکیک می‌تواند هوشیارانه و عمدی انجام شود و یا گاهی ناخودآگاه و بدون نیت و قصد انجام گیرد. تبهکاری سایکیک بیشتر به صورت ناخودآگاه متداول است. و این زمانی اتفاق میافتد که به انرژی دیگران نیاز دارند و برای نجات خودشان به سیستم انرژی شخص دیگر چنگ می‌زنند

?آلودگی سایکیک :

زمانی ایجاد می‌شود که سیستم انرژی آسیب دیده باشد و در مقابل انرژی منفی بدون حفاظ شده باشد، حتى یک شخص می‌تواند بدون قصد و نیت بد سیستم انرژی شخص دیگری را آلوده کند. اگر شخص پر از انرژی منفی باشد آن را با خودش همه جا حمل می‌کند. اگر شما بدون قصد و نیت در برابر کسی یا کسانی زود رنج یا عصبی شوید یا حالت دفاعی بگیرید ممکن است آنها حامل انرژی منفی باشند که به سیستم انرژی شما تجاوز می‌کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *